ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ

«Ηθικά αόρατες είναι εκείνες οι παραβιάσεις των κανόνων της ηθικής, οι οποίες είναι μεν ορατές σαν γεγονότα, αλλά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που αποτρέπει τους Πολίτες από το να νοιώσουν δυσφορία ή οργή. Παράδειγμα οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές συνέπειες που συνδέονται με την επιβολή των νεοφιλελεύθερων μέτρων δομικής βίας, τα οποία όμως παρουσιάζονται ως αναγκαία…