Μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτό το Μπάχαλο;

  Π  Ω  Σ. Γιατί δ ε ν αντέχεται Καταδικαστέο: Ο κ. Τζιφόπουλος, πρόεδρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και αντιπρύτανης του εν λόγω ιδρύματος, σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό σταθμό της Κατερίνης είπε πως εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα πρέπει και οι αρχές του Πανεπιστημίου να «φασιστοποιηθούν και να ρίχνουν και…